ფიზიკა-მათემატიკური

შაბათის სკოლა, დაწყებითი კლასის მოსწავლეები

 

ვ. კომაროვის სახ. ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის შაბათის სკოლა

გათვლილია დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის.

პედაგოგი: ნაზი ჩოფიკაშვილი