ჭადრაკის კლუბი

სოციალური მიმართულებით ხევისთვის პრიორიტეტული სოციალური აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება, სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბებისათვის ზრუნვა, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.