პედაგოგები

ფიზიკა, მათემატიკა

ნაზი ჩოფიკაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივესიტეტი, ფიზიკაის ფაკულტეტი. E-mail: nazi.kazbegi@gmail.com

ზოგადი უნარები

ირაკლი კვარაცხელია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათემატიკის ფაკულტეტი. E-mail: I.kvaratkhelia.gmail.com

ინგლისური ენა

ქეთევან ალიბეგაშვილი

თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი. E-mail: QAlibegashvili@gmail.com

ქიმია, ბიოლოგია

ნანა ჯანუყაშვილი

თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი. E-mail: Ntsiklauri@gmail.com

ქართული ენა და ლიტერატურა

გოდერძი არაბული

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივესიტეტი, ფიზიკაის ფაკულტეტი. E-mail: nazi.kazbegi@gmail.com

ისტორია

ნანი წიკლაური

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივესიტეტი, ფიზიკაის ფაკულტეტი. E-mail: nazi.kazbegi@gmail.com

გეოგრაფია

ქეთევან სუჯაშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პარტნიორები